Dla indywidualnych klientów

Dla firm i instytucji

Wybrane realizacje

Roboty drogowe

Wiodący przedmiot działalności Spółki obecnie to szeroki zakres robót drogowych, w tym w szczególności kompleksowa budowa i modernizacja dróg, ulic i chodników. Firma specjalizuje się we wszelkiego rodzaju wykonawstwie prac brukarskich.

Zapraszamy także do zapoznania się z zakresem wykonawstwa obiektów sportowych.